colab.pl

Z pasją do sportu

W piłce jak na rybach, liczy się to co w sieci.

Wojciech Łazarek

Prace licencjackie finanse

Tego typu tekst powinien być zawarty na około 40 stronach i nie musi on stanowić nowego ujęcia danego problemu. W pracy licencjackiej liczy się przede wszystkim dobór odpowiednich źródeł i umiejętność sprawnego posługiwania się treścią w nich zawartą, w celu objaśnienia badanej kwestii.

Jaka tematyka może zostać poruszona w pracach licencjackich z finansów? Możliwości jest bardzo dużo. Tego typu teksty skupiają się na zagadnieniach związanych z analityką rynku, podatkami, kryzysami monetarnymi, obligacjami i emeryturami, prawem pracy, nieuczciwą konkurencją itd. Ważne, by wybrać dla siebie odpowiedni temat i zgłębić go na tyle dokładnie, na ile to możliwe.

Czym charakteryzują się prace licencjackie z finansów?

Takie prace rządzą się tymi samymi prawami, co każda inna praca dyplomowa na różnych kierunkach. Muszą one posiadać stały układ, na który składają się:

  • tytuł pracy, dane osoby podchodzącej do obrony, imię i nazwisko promotora (wraz z tytułem naukowym), data, miejscowość oraz nazwa uczelni, w której odbywa się obrona licencjatu ‒ 1 strona
  • spis treści, wraz z podziałem na podrozdziały ‒ objętość uzależniona od liczby stron
  • wstęp, nakreślenie problemu ‒ 1 strona
  • rozdziały badawcze
  • zakończenie, podsumowanie tez ‒ 1 strona
  • bibliografia oraz netografia (jeśli występuje)
  • ewentualne załączniki


Twój Redaktor
Skrytka pocztowa 220
30-960 Kraków
tel. 733 223 358